Company picture

Інтелектуальне право

Власником або користувачем майнових та особистих немайнових прав на інтелектуальну власність (авторські та суміжні права) може стати кожна юридична чи фізична особа.
Команда АО «LEXLAB» надає повний спектр послуг із кваліфікованої допомоги набуття (реєстрації) та захисту права інтелектуальної власності.
До майнових прав на інтелектуальну власність відноситься: право на використання; виключне право дозволяти використовувати та виключне право забороняти неправомірно використовувати. Майнові права на інтелектуальну власність є активом, який можна придбати або продати, обміняти або подарувати, зробити внесок в статутний капітал та мають термін дії встановлений законом.

До особистих немайнових прав на інтелектуальну власність відноситься: право на визнання авторства; право перешкоджати посяганню, здатному завдати шкоди автору. Особисті немайнові права на інтелектуальну власність належать виключно автору і діють безстроково.
Головною відмінністю права інтелектуальної власності від інших форм власності є невідчутність. Така особливість права інтелектуальної власності передбачає законодавчого регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням, створенням і захистом інтелектуальної власності.

Термін інтелектуальна власність являє собою закріплене законом тимчасове виключне право, а також особисті немайнові права авторів на результат інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації. Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну власність встановлює монополію авторів на певні форми використання результатів своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які можуть використовуватися іншими особами лише з дозволу авторів.

Важливим питанням для власників об’єктів інтелектуальної власності є його захист через реєстрацію торгової марки, оформлення авторського права, патенту, промислового зразку та ін.

Реєстрація та захист права інтелектуальної власності передбачає підготовку передбаченого чинним законодавством пакету документів та представництво інтересів клієнта у відповідних органах чи судах.

Адвокатське об’єднання «LEXLAB» забезпечить Вас належною якістю послуг з реєстрації та захисту Вашого права інтелектуальної власності.

Оплата через сайт

Ви можете миттєво оплатити консультацію онлайн!